Evergreen | תווי איכות

 

האיכות הנה אספקט מרכזי בתפיסת העולם שלנו, ודוקרט משקיעה משאבים רבים בשמירה על איכות המוצר.
מטרתנו היא להשיג שביעות רצון מתמשכת של לקוחותינו על ידי אספקת המוצר הטוב ביותר במועד המבוקש.
בדוקרט מופעל תהליך שיפור מתמיד, המושתת על עידוד רעיונות לחדשנות, וכן על זיהוי ומניעה של ליקויים בכל תחומי פעילות החברה.
מערכות הניהול בדוקרט עומדות בתקנים הבאים:

 
לחצו על אייקון תו האיכות לפתיחת התעודה.

 
tav1ISO9001/2008 - תקן ליישום והטמעת מערכת איכות כוללת למפעל
    __________________________________________________________________________________________________________
  tav2

 HACCP/ISO22000 - מערכת ניהול בטיחות מזון

    __________________________________________________________________________________________________________

tav3HACCP - מערכת ניהול בטיחות מזון
 __________________________________________________________________________________________________________

tav4BRC/IOP - תקן אנגלי לבטיחות במזון
__________________________________________________________________________________________________________

FSC לוגו לאתר DEP בפורמט JPEG


FSC TM 


 
 
 __________________________________________________________________________________________________________

tav5ISO14001 - תקן לניהול ושמירה על איכות הסביבה
 __________________________________________________________________________________________________________

tav6OHSAS 18001 - תקן לשמירה וניהול בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית
 __________________________________________________________________________________________________________

tav7תו תקן 5113 - תו תקן ישראלי לחומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון (עבור קרטון מצופה)